Stiftelsen Erik & Lily Philipsons minnesfond

Välkommen

Havet

 

 

På denna sida finner du information angående stiftelsens ändamål, styrelse och instruktioner för ansökningsförfarandet.

 

Bidrag eller understöd riktar sig till sökande från Göteborg.

 

 

Upp

Ändamål

Vår

 

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är:

  • Främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning
  • Främja vetenskaplig forskning
  • Stödja åtgärder förberedande av undervisning eller utbildning
  • Utöva hjälpverksamhet bland behövande

 

 

 

 

Upp

Styrelse

Båt

 

Styrelsens sammansättning är följande:

Bertil Philipson (ordf)
Leif Philipson
Helen von Sydow

Styrelsens adress dit även ansökan kan skickas:

Stiftelsen Erik & Lily Philipsons minnesfond
c/o Leif Philipson
Hällsö 5
457 73 Havstenssund

 

Upp

Ansökan

 

 

Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder vanligtvis 4 - 6 ggr per år.

Bidrag eller understöd riktar sig till sökande från Göteborg.

 

Ansökan skickas till:

Stiftelsen Erik & Lily Philipsons minnesfond
c/o Leif Philipson
Hällsö 5
457 73 Havstenssund

 

 

 

Hjälpbehövande

För hjälpbehövande ser styrelsen helst att ansökan innehåller rekommendation från läkare, kurator eller liknande

Utbildning

Beträffande utbildning koncentrerar sig stiftelsen på post-gymnasiala studie. Stiftelsen har inga eller små möjligheter att bidra till utlandsstudier av karaktär College-år i USA eller liknande.


Forskning

Beträffande ansökningar för vetenskaplig forskning koncentrerar sig stiftelsen på doktorandnivå.